http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน แห่เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


ชื่อโครงการ : แคนนอน แห่เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัดโป่งไผ่ หมู่7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ นางสมคิด ทิพยเวศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ผู้นำในชุมชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ที่วัดโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบสานต่อกันมายาวนานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และบริษัทฯ
07-11-2019 09:45

aphondaworathan