http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย


ชื่อโครงการ : แคนนอนคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนร่วมกับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิจัดโครงการคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ จัดโครงการคืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัย โดยการคัดกรองสายตากลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 10 ตำบล และพระสงฆ์ วัดในอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 1,425 คน ในการนี้ บริษัทฯ ได้นำพนักงานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัย ตามจุดบริการต่างๆ อีกทั้งได้บริจาคกล่องสำหรับใส่ยาให้กับผู้สูงวัย ที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
07-11-2019 09:13

aphondaworathan