http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


ชื่อโครงการ : แคนนอนร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา บริเวณ วัดโป่ง หมู่7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดย นายมาโคโตะ นาคามูระ ประธานกรรการบริษัท พร้อมด้วย นางสมคิด ทิพยเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครูและนักเรียน พนักงาน บริษัท แคนนอนฯ และชาวชุมชนบ้านโป่งไผ่ ร่วมกันทำกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามที่สืบทอดกันมา
07-11-2019 08:54

aphondaworathan