http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอน แบ่งปันโอกาสให้กับน้อง ๆ ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ


ชื่อโครงการ : แคนนอน แบ่งปันโอกาสให้กับน้อง ๆ ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายงาน CSR และพนักงานบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันโอกาสให้กับน้อง ๆ ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ
รายละเอียด :
ฝ่ายงาน CSR และพนักงานบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันโอกาสให้กับน้อง ๆ ด้วยการทำดีด้วยหัวใจ โดยมอบเครื่องบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดโอกาส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ได้มอบและสนับสนุนเครื่องดื่มนม น้ำผลไม้ ขนม จำนวน 150 ชุด ให้กับนักเรียนทั้งหมด 70 คน แผนก CSR ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือสังคม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ บริษัท หวังและเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและผู้คนในชุมชนต่อไป จากนั้นพบกันอีกครั้งในกิจกรรมถัดไป
31-10-2019 11:18

aphondaworathan