http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) : “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง


ชื่อโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) : “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
รูปแบบโดยย่อ :
1.เพื่อช่วยสนับสุนน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ให้ห้องเรียนมีพัดลมใช้ 2.เพื่อสนับสุนน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ให้ห้องเรียนมีหน้าต่างมุ้งลวด ป้องกันยุงและแมลง 3.เพื่อสนับสุนน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ให้มีโต๊ะรับประทานอาหารที่เพียงพอ
รายละเอียด :

รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขให้น้องๆโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง นำโดย คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ได้มอบพัดลมติดผนัง โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมทั้งติดตั้งหน้าต่าง ประตูมุ้งลวดของอาคารเรียนให้กับโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องการอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

จากนั้นเป็นกิจกรรมที่จิตอาสาและเด็กๆนักเรียนได้ทำร่วมกัน คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อเรื่อง “ วาดฝัน ฉันเป็นคนดี “ เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการทำความดี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้ถ่ายทอดผ่านภาพวาดหลังจากนั้น จิตอาสาได้เติมความสุขให้กับน้องๆ ได้อร่อยไก่ทอด เคเอฟซี อีกด้วย นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้บริหารกิจกรรม CSR ได้กล่าวว่า ความสำเร็จส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ นั้นมาจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เราได้สร้างกลุ่มพนักงานจิตอาสา เพื่อพร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

31-10-2019 11:15

aphondaworathan