http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

พฤกษา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


ชื่อโครงการ : พฤกษา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
ชื่อองค์กร : บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
เกี่ยวกับองค์กร : PSH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : www.psh.co.th
รูปแบบโดยย่อ :
กิจกรรม “พฤกษา ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ทำดีเพื่อในหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “พฤกษา ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ทำดีเพื่อในหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พร้อมส่งมอบต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้กับสำนักงานเขตพญาไท จำนวน 300 ต้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันนำไปปลูกในสวนพญาไทภิรมย์ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คืนอากาศบริสุทธิ์กลับเพิ่มไปให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรมนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) และตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ “พฤกษา สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสังคมด้วยการให้โอกาสที่ดี เพื่อความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตที่ยั่งยืน”

30-07-2019 14:56

aphondaworathan