http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แคนนอนรวมใจสร้างชุมชนน่าอยู่ ตอนขยะแต่ไม่ขยะ


ชื่อโครงการ : แคนนอนรวมใจสร้างชุมชนน่าอยู่ ตอนขยะแต่ไม่ขยะ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอนจัดกิจกรรมทำความสะอาด และการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ แคนนอนรวมใจสร้างชุมชนน่าอยู่ ตอนขยะแต่ไม่ขยะ บริเวณ บ้านโป่งไผ่ หมู่7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด :

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด และการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดย นายฮิเดอากิ ทาคาโทริ ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารบุคคล พร้อมด้วย นางสมคิด ทิพยเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน บริษัท แคนนอนฯและชาวชุมชนบ้านโป่งไผ่ ร่วมกันทำกิจกรรม CSR โดยการรณรงค์เก็บขยะในหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลท่าตูม พร้อมทั้งแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ชุมชนสะอาดแล้ว ยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังได้จัดให้มีร้านค้ามารับซื้อขยะ รวมถึงสนับสนุนและนำคนพิการในชุมชนที่มีอาชีพในการเก็บขยะมาร่วมในโครงการด้วย

24-07-2019 10:46

aphondaworathan