http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนน้องถ่ายภาพ)


ชื่อโครงการ : โครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนน้องถ่ายภาพ)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทแคนนอน พาน้องๆ นักเรียน มาเรียนรู้หลักการและองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น ให้สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ เพราะการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่นิยมมากในปัจจุบัน น้องๆนักเรียน สามารถเริ่มต้นจากอุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น การถ่ายภาพด้วยกล้อง ปริ๊นภาพด้วยเครื่องปริ๊นเตอร์แบบง่ายๆ
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายงาน CSR โดยคุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR ได้จัดให้มีโครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนน้องถ่ายภาพ) โดยเรียนเชิญพนักงานจิตอาสาของบริษัทแคนนอนผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาเป็นอาจารย์ในการสอนพร้อมทั้งจิตอาสาบริษัทแคนนอนมาเป็นพี่เลี้ยงน้องๆ ในการทำกิจกรรมถ่ายภาพ ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

กิจกรรมสอนถ่ายรูปสำหรับเด็ก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมศิลปะแขนงหนึ่งที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกสมาธิควบคู่ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพัฒนาด้าน IQ, EQ เน้นการเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นของการใช้กล้องและหลักการถ่ายรูปผ่านกิจกรรม ทำให้เด็กๆ เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาการอบรมพื้นฐานการถ่ายภาพโดยใช้กล้องถ่ายรูป Canon ซึ่งเป็นทฤษฎีการถ่ายภาพเบื้องต้น หลักการจัดองค์ประกอบภาพการเลือกแสงในการถ่ายภาพเทคนิคในการถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอ รูรับแสง สปีดชัตเตอร์ ฝึกให้น้องๆ ได้ใช้ทักษะในการถ่ายภาพ และสามารถนำมาต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการสอนถ่ายภาพในครั้งนี้นักเรียนจะได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

22-07-2019 14:45

aphondaworathan