http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)


ชื่อโครงการ : โครงการ แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 (สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ๊นเตอร์ แฟ็ก สแกนเนอร์ กระดาษปริ้นรูป
เว็บไซต์ : -
รูปแบบโดยย่อ :
แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 ขึ้น ครั้งนี้เป็นการสอนคอมพิวเตอร์ Animation ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :

บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายงาน CSR โดยคุณประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR ได้จัดให้มี โครงการ “แคนนอน แบ่งปัน ประสบการณ์ความถนัดสู่น้องๆ ปีที่ 1 ขึ้น ครั้งนี้เป็นการสอนคอมพิวเตอร์ Animation ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เรียนเชิญพนักงานบริษัทแคนนอนที่มีความรู้ ความสามารถและความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งยังเป็นอาจารย์ในการสอนเฉพาะด้านของศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการพนักงาน มาเป็นอาจารย์ในการสอนน้องๆ พร้อมทั้งพี่ๆ ทีมงานจิตอาสาของบริษัทคอยเป็นพี่เลี้ยงในการสอนน้องๆ เรียนคอมพิวเตอร์ น้องๆ ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้มาก ภายในกิจกรรมการสอนมีการฝึกให้น้องๆ ทดลองสร้าง Animation ภาพเคลื่อนไหว มีการแข่งขันประกวดความสวยงามและความรวดเร็ว ในการแบบ สามารถทำ Animation ได้น้องๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานมาก

นางสาวรินจีรา เผือกวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวว่าอยากให้ทางบริษัท จัดโครงการดีๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กนักเรียน ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ต่อยอดความรู้และยกระดับความสามรถนำไปประกวดแข่งขันระดับเขต ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะน้องๆ ที่เป็นเยาวชนของชาติในอนาคต เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

22-07-2019 14:28

aphondaworathan