http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

โครงการส่งเสริมประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา


ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน (ปราจีนบุรี) ประเทศไทย จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัทฯ แคนนอน ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาร่วมกับ ชาวชุมชน โรงเรียน และวัดในโครงการส่งเสริมประเพณี เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นาย มาโคโตะ นาคามูระ ประธานกรรมการ ร่วมกับ นางสมคิด ทิพยเวช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโป่งไผ่ หมู่ที่7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีชาวบ้านในชุมชน เด็กนักเรียนและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป และยังมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน
11-07-2019 17:27

aphondaworathan