http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

แอกซ่าประกันภัยร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “CR Week” ปี 2562


ชื่อโครงการ : แอกซ่าประกันภัยร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “CR Week” ปี 2562
ชื่อองค์กร : บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : .
เว็บไซต์ :
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 8 จากซ้าย) และนายสุรชัย สุขเขียวอ่อน ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น (ที่ 7 จากซ้าย) จัดกิจกรรม “CR Week” ปี 2562 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
รายละเอียด :

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมผู้บริหารและพนักงานของแอกซ่าจัดกิจกรรม “CR Week” ปี 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอกซ่าประกันภัย ภายใต้พันธสัญญาใหม่ของแบรนด์ "Know You Can" หรือเชื่อมั่นในพลังของคุณ โดยแอกซ่าประกันภัยได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษามูลค่าให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้ทำตามความฝันของตัวเอง รวมถึงไฮไลท์พิเศษการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพระหว่างแอกซ่าและน้องๆ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม Likeball - Madyalan Arena เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ บมจ.แอกซ่าประกันภัย บมจ.แอกซ่าประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ เป็นสมาชิกของกลุ่มแอกซ่า ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลก ด้านการประกันภัยและการบริหารสินทรัพย์ และทำการขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จำนวน 19 สาขา ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี หัวหิน นครปฐม ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สมุย หาดใหญ่ และภูเก็ต

09-07-2019 15:11

aphondaworathan