http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

ACC อาสาทำโป่งบนเขาใหญ่ ให้สัตว์ป่า


ชื่อโครงการ : ACC อาสาทำโป่งบนเขาใหญ่ ให้สัตว์ป่า
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ธุรกิจเคมีภัณฑ์ หมวดอาหารสัตว์ และน้ำยาบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์ : www.acc1976.com
รูปแบบโดยย่อ :
1.เพื่อสร้างโป่งดินเทียม เป็นแร่ธาตุให้สัตว์ป่า 2.เพื่อกำจัดวัชพืช(ต้นสาบเสือ)ไม่ให้ปกคลุมพืชอาหาร ของสัตว์ป่า 3.เพื่อช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ
รายละเอียด :

“ ACC ทำโป่ง“ เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า บนเขาใหญ่ อาสาทำดีปีที่ 5 เดินหน้าลุยกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำโป่ง ณ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ACC อาสาทำโป่งบนเขาใหญ่ให้สัตว์ป่า ” นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นางมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร พร้อมด้วยคณะพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 60 คน ได้ร่วมมือกับทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ช่วยกันขุดดินแล้วเกลี่ยผสมกับแร่ธาตุอัดก้อนและเกลือแกง เพื่อทำดินโป่งเทียม จำนวน 3 โป่ง สร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับ ช้างป่า กระทิงป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งโป่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ช่วยทำให้สัตว์ป่ามีการเจริญเติบโตดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกไปหากินนอกเขตอุทยานฯ ที่เป็นพืชไร่ของชาวบ้าน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วยสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร ผู้ดูแลโครงการ CSR กล่าวว่า ในฐานะที่ ACC เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า คอปเปอร์ซัลเฟต ที่นำไปผสมเป็นแร่ธาตุอาหาร ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างแร่ธาตุอาหารให้กับสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อสัตว์ป่ามีความอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้การสืบพันธ์ดีตามไปด้วย ซึ่งส่งผลที่ดีต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้การทำโป่ง ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์ป่าอีกด้วย

09-07-2019 10:21

aphondaworathan