http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด จังหวัดราชบุรี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม


ชื่อโครงการ : บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด จังหวัดราชบุรี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อองค์กร : บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด จังหวัดราชบุรี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 14" ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) และโรงเรียนวัดหุบกระทิง ทีมละ 10,000 บาท ณ วันที่ 22 ส.ค. 61 เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาทีมแข่งขัน

05-07-2019 16:20

aphondaworathan