http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งปลูกสร้าง


ชื่อโครงการ : บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อองค์กร : บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งปลูกสร้าง "ที่พักรอรถโดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม" จำนวน 2 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และประชาชนทั่วไป

โดยป้ายจะตอกย้ำ "โครงการสังคมหัวแข็ง" เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ให้ความสำคัญ การขับขี่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุร่วมกัน มูลค่า 840,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

05-07-2019 16:17

aphondaworathan