http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา

บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต


ชื่อโครงการ : บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ชื่อองค์กร : บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด :

บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วันที่ 23 ส.ค. 61 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 110 คน ได้โลหิตจำนวน 49,500 ซีซี 

05-07-2019 16:16

aphondaworathan