csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ลอรีอัล เดินหน้าสู่ปีที่ 109 สานต่อกิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” รวมพลังพนักงานจิตอาสา สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีของสังคม

ลอรีอัล เดินหน้าสู่ปีที่ 109 สานต่อกิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” รวมพลังพนักงานจิตอาสา สร้างจิตสำนึกพลเมืองดีของสังคม

                         
กรุงเทพฯ – 27 มิถุนายน 2561 – เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ปลูกฝังค่านิยมทำความดีให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ล่าสุด พาพนักงานกว่า 430 ชีวิตร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เนื่องในวัน ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานทั่วโลกออกมารวมพลังจิตอาสาทำความดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวาระการก่อตั้งบริษัทในปีที่ 109 ซึ่งในปีนี้ ลอรีอัล ประเทศไทยจัดกิจกรรม L’Oréal Citizen Day เป็นปีที่ 9 โดยมีเป้าหมายในการปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนพนักงานของ ลอรีอัล ประเทศไทยทุกคน รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมจิตอาสา สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ บริเวณใต้สะพานภูมิพลที่ชุมชนราว 3,000 หลังคาเรือนนิยมใช้เป็นพื้นที่เพื่อพักผ่อนและออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ความเป็นมาของสะพานภูมิพลและชุมชนย่านพระประแดงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ลอรีอัลได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้น เรามุ่งปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆของบริษัทมาโดยตลอด เช่นเดียวกับกิจกรรม L’Oréal Citizen Day ที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้รวมตัวทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอย่างมีคุณภาพ”

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้มุ่งไปที่การปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์พื้นที่ไปพร้อมกับสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมให้แก่สวนสุขภาพ โดยกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย ปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง 109 ต้น ซึ่งต้นราชพฤกษ์และต้นรวงผึ้งคือ ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตามลำดับ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและอนุรักษ์พื้นที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อีกทั้งยังช่วยเป็นร่มเงาให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสุขภาพแห่งนี้ ขัดทำความสะอาดพื้นบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ โดยบริเวณนี้ พนักงานได้ช่วยกันทำความสะอาด ขัดตะไคร่ออกจากพื้นที่ เพื่อคืนความสวยงามให้แก่ภูมิทัศน์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นผิวที่ลื่น เก็บขยะรอบเขื่อนกั้นนำคลองลัดโพธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นทองอุไร พนักงานได้ช่วยกันเก็บขยะและแยกขยะที่มาติดอยู่ที่เขื่อนกั้นน้ำและบริเวณรอบๆ ราว 1 ตันเพื่อป้องกันการอุดตัน พร้อมเพิ่มความสดชื่นและสวยงามให้แก่บริเวณโดยรอบด้วยการปลูกต้นทองอุไร และกิจกรรมสุดท้ายคือ ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น และประกอบเครื่องเล่น ณ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าเกศ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม โดยปรับภูมิทัศน์ด้วยการปูหญ้าเทียมบริเวณลานสนามเด็กเล่นที่ชำรุด และประกอบเครื่องเล่นบริจาคให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อเสริมพัฒนาการให้เด็กๆ ในโรงเรียนราว 60 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก นักเรียนและอาจารย์จากโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลอรีอัล หรือโครงการ “BEAUTY FOR A BETTER LIFE” กว่า 30 คน มาร่วมให้บริการตัดผมฟรีแก่นักเรียนและคนในชุมชนอีกด้วย

นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทาง ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในชุมชนตำบลทรงคนอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอพระประแดงและถือเป็นเขตพื้นที่สีเขียวของบริเวณเกาะ
บางกระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่สวนสุขภาพลัดโพธิ์หรือกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต่างก็ถือเป็นการช่วยอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่เปรียบดังปอดของคนกรุงเทพฯ ได้เป็นอย่างดี นับเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนและคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก”

นางสาวอรอนงค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราเชื่อว่านอกเหนือจากการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแล้ว ในฐานะพลเมืองของสังคม เราต้องร่วมสร้างและพัฒนาประโยชน์แก่ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาในระดับโลก พนักงานกว่า 30,000 คนจาก 68 ประเทศ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม L’Oréal Citizen Day นับเป็นเวลากว่า 166,000 ชั่วโมง เพื่อการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและองค์กรไม่แสวงผลกำไรกว่า 700 แห่ง สำหรับประเทศไทย เราได้เห็นว่ากิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาส ในขณะเดียวกันก็สามารถเสริมสร้างพลังจิตอาสาให้แก่พนักงานให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ”

# # #
เกี่ยวกับ Citizen Day 
Citizen Day หรือ วันจิตอาสาของลอรีอัล เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะรวมพลังจิตอาสาของพนักงานลอรีอัลทั่วโลก ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคมพร้อมเพรียงกันเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน โดยวัน Citizen Day ได้รับแรงบันดาลใจจากการฉลองครบรอบ 100 ปี ของลอรีอัล กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2552 ที่ลอรีอัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม 100 โครงการทั่วโลก โดยลอรีอัลได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วม นับจากนั้นเป็นต้นมา  ลอรีอัลได้ตั้งปณิธานในการนำพนักงานของบริษัทที่อยู่ทั่วโลกออกมาทำกิจกรรมอาสา เป็นเวลาหนึ่งวันในทุกปี

 

aphondaworathan