http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ธนชาตโบรกเกอร์ : สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ ครั้งที่ 3 ( โรงเรียนของความสุข )

ชื่อโครงการ : ธนชาตโบรกเกอร์ : สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ ครั้งที่ 3 ( โรงเรียนของความสุข )
ชื่อองค์กร : บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทนายหน้าประกันภัย เป็นบริษัทในเครืือของ ธนาคารธนชาต
เว็บไซต์ : www.thanachartbank.co.th

รูปแบบโดยย่อ :

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด จัดทำโครงการ กิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ ครั้งที่ 3 (โรงเรียนของความสุข) ณ.โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 16- 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ธนชาตประกันภัยจำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดนายหน้า บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณลฎาภา เชาว์วิศิษฐ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายขายประกันภัย Telesales Outbound รวมทั้งตัวแทนพนักงานกว่า 250 ชีวิต เดินทางไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ (โรงเรียนของความสุข) ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โดยวัตถุประสงค์การพัฒนาเยาวชน การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสา ที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่งในรูปแบบของกิจกรรม มีการพัฒนาและทาสีอุปกรณ์สันทนาการ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ๋ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ไช้ประโยชน์ ผ้าป่าการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ยังรวมถึงการสร้างมอบ TV เพื่อการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน

โดยในโครงการนี้ ยังได้ผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีอุปการะคุณมอบน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย น้ำดื่มบ้านมาลีพุทธศิลป์ โดยคุณกมลกณก วรรธวรพล และคุณอรอนงค์ จันทสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอเอชเอ็น จำกัด ภายใต้แบรนด์ R-Cool & R-Simple ที่นำเก้าอี้เพื่อใช้ประโยชน์แทนอันเก่าที่ชำรุดเสียหาย ยังรวมถึง ขนมอร่อยๆ จาก Mr.Bun ที่นำไปมอบให้กับน้องๆ ได้อร่อยกันด้วย
aphondaworathan