csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ธนชาตโบรกเกอร์ : สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ ( โรงเรียนของความสุข )

ชื่อโครงการ : ธนชาตโบรกเกอร์ : สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ ( โรงเรียนของความสุข )
ชื่อองค์กร : บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด
 
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทนายหน้าประกันภัย เป็นบริษัทในเครืือของ ธนาคารธนชาต
เว็บไซต์ : www.thanachartbank.co.th

รูปแบบโดยย่อ :

บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด จัดทำโครงการ กิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ (โรงเรียนของความสุข) ครั้งที่ 2 ณ.โรงเรียนศาลแม่อากาศ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด นำโดย คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และตัวแทนพนักงานกว่า 100 ชีวิต เดินทางไปทำกิจกรรม กิจกรรมเพื่อสังคม “สร้างทีม สร้างพลัง สร้างความสำเร็จ (โรงเรียนของความสุข) ครั้งที่ 2 ณ.โรงเรียนศาลแม่อากาศ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยวัตถุประสงค์การพัฒนาเยาวชน การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสา ที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

ซึ่งในรูปแบบของกิจกรรม มีการพัฒนาและทาสีอุปกรณ์สันทนาการ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ๋ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ไช้ประโยชน์ มอบเตียงพยาบาล ยารักษาโรค คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ยังรวมถึงการสร้าง "แปลงผักสวนครัว รั้วกินได้" เพื่อให้น้องๆนักเรียนมีผักปลอดสารพิษที่สะอาดปลอดภัยไว้ประกอบอาหารรับประทาน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน และในโครงการนี้ ยังได้ผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีอุปการะคุณมอบน้ำดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย น้ำดื่มบ้านมาลีพุทธศิลป์ โดยคุณกมลกณก วรรธวรพล และยังรวมถึง ขนมอร่อยๆ จาก Mr.Bun ที่นำไปมอบให้กับน้องๆ ได้อร่อยกันด้วย
aphondaworathan