http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ซีพี ออลล์ จัดโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6 กิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”

ชื่อโครงการ : ซีพี ออลล์ จัดโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6 กิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”
ชื่อองค์กร : บมจ.ซีพี ออลล์
รูปแบบโดยย่อ :
บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เดินหน้านโยบายเซเว่นฯโกกรีน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6” รุกคืบรณรงค์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติิผ่านกิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เตรียมยกพลคนรักษ์โลกร่วมรณรงค์ที่เกาะลันตา เกาะยาวน้อย-เกาะยาวใหญ่ และเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล หวังส่งเสริมให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมลดใช้ถุงพลาสติก
รายละเอียด :

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของเซเว่น อีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานร้านสาขา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด “ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง” อีกทั้ง ยังได้ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรภาคสังคมเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์

โดยขยายการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านการสร้างชมรมเยาวชนไทย คิดถุ๊ง คิดถุง ซึ่งเป็นชมรมลดใช้ถุงพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย ลดใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนต่างๆ กว่า 50 แห่ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด ผลการจัดตั้งมีโรงเรียนเครือข่ายฯ 69 แห่ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 60,850 คน ทั้งยังได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ – เอกชน กว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ผลสำเร็จในปี 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมโครงการลดใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 12,698,840 ใบ “ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะช่วยรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่ซีพี ออลล์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย เป็นพลังเครือข่ายฯ ที่พร้อมใจกันเรียนรู้ ปรับพฤติกรรม เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” นายสุวิทย์ กล่าว

ในปีนี้ ซีพี ออลล์ ยังคงสานต่ออุดมการณ์ในการเป็นศูนย์ประสานการรณรงค์ลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก โดยขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโต โดยผนึกความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง” ซีซั่น 6 ภายใต้กิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยคิดก่อนใช้ หรือ ใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบทุกครั้ง นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอกย้ำนโยบายรวมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติกของประเทศ กิจกรรม “รักษ์อันดามัน ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมให้เยาวชน นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์ดังกล่าว โดยนำร่องจัดกิจกรรมที่เกาะลันตาในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกเดือนมิถุนายน 2561จากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่เกาะยาวน้อย – เกาะยาวใหญ่ และเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมหลักๆ จะเป็นการรณรงค์ผ่าน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ตั้งอยู่บนเกาะ ด้วยการงดให้ถุงขนาดเล็กกับลูกค้าทุกคนยกเว้นที่เป็นสินค้าประเภทกรณีของร้อน , ยกเลิกแคปซีล(การใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม) , ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มหลอดและเปลี่ยนเป็นใช้กระดาษแทนพลาสติก , การตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อชุมชน พร้อมติดตั้งสื่อส่งเสริมให้ลดใช้ถุงพลาสติก และจัดนิทรรศการท่องเที่ยวไทยไร้ถุงพลาสติก จุดประกายไอเดียในการวางแผนก่อนเที่ยวแบบไร้ถุงพลาสติก รวมทั้งจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนและชุมชนรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก เพื่อก่อให้เกิดพลังร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมออนไลน์ “คิดถุ๊ง คิดถุง ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก” กระตุ้นให้คนไทยทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านการถ่ายภาพที่สื่อถึงการ ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก พร้อมติดแฮชแท็กภาพ “711ร่วมใจลดใช้ถุง” เพื่อสร้างกระแสคนไทยร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก แล้วโพสต์เข้ามาร่วมประกวดได้ในเฟซบุ๊ก คิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 30 ตุลาคม 2561

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก คิดถุ๊ง คิดถุง
www.facebook.com/kidtoong

aphondaworathan