http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส : โครงการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชื่อองค์กร :
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการด้านก๊าซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน ไฮโดรเจน ก๊าซพิเศษ เป็นต้น

รูปแบบโดยย่อ :

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม” ผ่านโครงการสนับสนุนน้ำแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งให้แก่กรมฝนหลวงฯ

รายละเอียด :
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย นำโดยนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้ง จำนวน 70 ตัน รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงฯ เป็นผู้รับมอบ และนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับแก้ไขวิกฤติการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งบีไอจีได้ทำการส่งมอบน้ำแข็งแห้งซึ่งเป็นผลผลิตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ แบบเกล็ดละเอียด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมฝนหลวงฯ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที

สำหรับกิจกรรมตอบแทนสังคมนี้ (CSR) เกิดจากความคิดริเริ่มของพนักงานในโครงการ “30 ปี บีไอจี... นวัตกรรมความดีเพื่อสังคม” เพื่อสานต่อแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
aphondaworathan