http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ผู้บริหารรุ่นใหม่ รับรางวัล “ต้นธรรม”

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9  เป็นประธานในพิธีมอบมอบรางวัล “ต้นธรรม” เพื่อเป็นการการันตีแก่บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ให้กับ   ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไวทัลโกร คอสเมด จำกัด และรองประธานกรรมการ โรงพยาบาลนวมินทร์ (บุตรสาวคนเดียวของ พลโทนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล) ในสาขาผู้นำด้านการบริหารและ พัฒนาองค์กร นอกจากนี้รางวัลดังกล่าว ยังได้มอบให้กับผู้มี่ชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน   อีกกว่า 50 ท่าน  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิจิตตโสภณภาวนา ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


aphondaworathan