csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล : ต้นกล้าดวงตะวัน เติมสีสันปันน้ำใจ

ชื่อโครงการ : ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล : ต้นกล้าดวงตะวัน เติมสีสันปันน้ำใจ
ชื่อองค์กร : บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร แปรรูป (ผลไม้)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th

รูปแบบโดยย่อ :

SSI จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ " ต้นกล้าดวงตะวัน เติมสีสันปันน้ำใจ " ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ( ท่าใหม่ - บ้านสิ้ว) จ.จันทบุรี ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561คุณสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน Managing Director และทีมงาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามอบบริจาคสิ่งของและจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ " ต้นกล้าดวงตะวัน เติมสีสันปันน้ำใจ " กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ พร้อมกับมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมถึงมีการบริจาค อุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ( ท่าใหม่ - บ้านสิ้ว) จ.จันทบุรี
aphondaworathan