csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com

รายละเอียด :
บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบความสุขสู่สังคม ผ่านโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2561 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE จัดโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวไทย แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีสังคมที่ดี สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี และเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น โดยร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ซึ่งนำโดย นางนฤมล สุภาแพ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของฐานผลิตหลักของบริษัท ไทยลักซ์ฯ ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่วมเล่นเกมส์สันทนาการสร้างรอยยิ้ม และรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงรับของขวัญ และของรางวัลมากมายจากบริษัท ไทยลักซ์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งประชาชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

aphondaworathan