csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เคทีซีเดินหน้าโครงการ KTC LEARN & EARN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Digital #Me”

ชื่อโครงการ : เคทีซีเดินหน้าโครงการ KTC LEARN & EARN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Digital #Me”
ชื่อองค์กร : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

นางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี (กลาง) ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชนเดินหน้าโครงการ KTC LEARN & EARN ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Digital #Me” ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต  นักศึกษาในโครงการฯ ได้รู้เท่าทันโลกดิจิทัล โดยนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และยังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสังคมภายนอกได้อีกด้วย

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารรุ่นใหม่นางสาวสุชชวี บรรจบดี (ที่ 
จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี ร่วมแบ่งปันไอเดียในหัวข้อ พลิกชีวิตงานเปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างไรในยุคที่โลกขับเคลื่อนไปด้วยดิจิทัล” ณ เคทีซี ป๊อป อาคารสมัชชาวานิช สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

aphondaworathan