csrcom.com
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

ชื่อโครงการ : ไทยลักซ์ : โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 2/2561 โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง
ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับองค์กร : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ
เว็บไซต์ : www.thailuxe.com
รูปแบบโดยย่อ :
โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี 2/2561 ณ โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด :
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนลำดับที่ 6 ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย พันตำรวจโท สมภพ อ่อนสิน รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พันตำรวจตรี ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง พร้อมคณะครูและนักเรียน, หน่วยงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์, หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น นำโดย นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561
aphondaworathan