csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

KTBGS ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ประจำปี 2560

ที่งาน “Good Society Expo”
ในฐานะที่ "บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด" เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายคนพิการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในชุมชนใกล้บ้าน ให้มีอาชีพและมีรายได้โดยได้รับเชิญจากทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

เพื่อไปรับมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยมีคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทขึ้นรับเกียรติบัตรจาก หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมไปแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้เมื่อวันที่ มิถุนายน 2560 ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


aphondaworathan