csrcom.com
True ปลูกปัญญา
ข่าว CSR

ลอรีอัล เปิดรับสมัครสตรีผู้ขาดโอกาส News Releaseเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนโอกาสในการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยสำหรับสตรีผู้ขาดโอกาสอายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อฝึกอาชีพช่างผมฟรีในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สถานที่ : สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามสแควร์ ซ.11
 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องเป็นสตรีผู้ขาดโอกาสหรือเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ
เงื่อนไข : ต้องสามารถเข้าฝึกอบรม 6 วัน ต่อสัปดาห์
  ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. รวมระยะเวลา 4 เดือน

เปิดรับสมัครทั้งหมด 4 รุ่น
  โดยรุ่นที่ 1 เริ่มเรียน 24 ก.ค. นี้ 
สนใจสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ 064 424 9291 
ไลน์ ไอดี: BTBL2017

aphondaworathan