http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

Solar Landfill แสงสว่างใหม่ของการผลิตพลังงาน

            

 

Solar Landfill แสงสว่างใหม่ของการผลิตพลังงาน

ภูเขา Hickory Ridge เป็นพื้นที่ว่างทางนอกเมืองของ Atlanta, Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพื้นที่ว่างประมาณ 10 เอเคอร์ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็น Solar Panels และด้วย แผ่น Flexible Solar Strip 7,000 แผ่น มันสามารถผลิตไฟฟ้า 1 ล้านวัตต์ ซึ่งสามารถแจกจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้อย่างพอเพียง การติดตั้งระบบ Solar Landfill นี้มีมูลค่าค่อนข้างสูงแต่ว่าจะมีค่าดูแลรักษาค่อนข้างต่ำ แถมยังสามารถซ่อมแซมได้ง่ายอีกด้วย

                                                  

จากข้อมูลของ U.S. Environmental Protection Agency ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ว่างกว่า 100,000 แปลง รวมเป็นเนื้อที่กว่า 1,000 เอเคอร์ ซึ่งมีโอกาศสูงที่โครงการลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกมากมายในสหรัฐอเมริกา   

ที่มา : http://edition.cnn.com/2011/11/30/us/landfill-atlanta-solar/index.html

aphondaworathan