http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
World Content

Okabashi กับรองเท้า Recycle

Okabashi กับรองเท้า Recycle

บริษัท โอคาบาชิ (Okabashi) ผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำของอเมริกา เริ่มผลิตรองเท้าจากวัสดุ recycle ตั้งแต่ปี 1984 ขั้นตอนการ recycle ของ Okabashi เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซึ่งพวกเค้าเรียกว่า Microplast ซึ่งวัตถุดิบนี้ไม่มีที่ไหนเหมือนคือมันสามารถทำให้นิ่ม และสามารถหลอมขึ้นมาใหม่ได้ และเมื่อรองเท้าเก่าถูกส่งกลับมาที่โรงงาน ทีมงานของ Okabashi จะตรวจสอบสภาพและสิ่งปนเปื้อน และถ้ารองเท้านั้นปราศจากสิ่งปนเปื้อนพวกเค้าก็จะบดมันเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ส่วนผสมและหลอมรองเท้าคู่ใหม่ขึ้นมา ซึ่งคุณสมบัติของพลาสติกนี้จะทำให้รองเท้าคู่ใหม่ของ Okabashi ยังคงนิ่ม และนำมา Recycle ได้อีกเหมือนเดิม
http://www.okabashi.com/Recycle-Products/b/2493603011?ie=UTF8&title=Recycle
 

aphondaworathan