http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกับ เพจอีจัน สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ : เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกับ เพจอีจัน สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อองค์กร : เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย
 
รายละเอียด :

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10 มิถุนายน 2567 - เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าจัดกิจกรรมแบ่งปันสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ในแคมเปญ J&T Behind Your Smile โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหิน นำโดย เพจอีจัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านเรียนการสอนด้วยสื่ออุปกรณ์ภายในห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room ที่ช่วยส่งเสริมนักเรียนพิเศษให้มีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม

ในโอกาสนี้ คุณสมปรารถนา นาวงษ์ จากเพจอีจัน พร้อมด้วย คุณสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม คุณตัน ภาสกรนที และคณะผู้บริจาค ได้ส่งมอบสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับมอบในนามของศูนย์การศึกษาพิเศษ คุณ Christine Fransisca หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “นักเรียนพิเศษเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในแต่ละด้านเพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัย

ดังนั้น การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ภายในห้อง Sensory Room ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการยกระดับสมาธิและสภาวะอารมณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตอย่างมีศักยภาพ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข”

ทั้งนี้ ทางเพจอีจัน ได้กล่าวถึงโครงการนี้ไว้ว่า “โรงเรียนของเราถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดี นอกจากนี้ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือ หลังจากโรงเรียนนี้เปิดทำการ พบว่าเด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน เรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเรา จนกระทั่งโรงเรียนเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้”

ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการยกระดับประสบการณ์การขนส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกุศล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างในรอบด้านต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

aphondaworathan