http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอนร่วมสร้างอนาคตสู่เยาวชนด้อยโอกาส บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่บ้านเด็กอ่อน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

ชื่อโครงการ : แคนนอนร่วมสร้างอนาคตสู่เยาวชนด้อยโอกาส บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่บ้านเด็กอ่อน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon

รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำพนักงานจิตอาสมอบงสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ นมผงสำหรับเด็ก เครื่องเขียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ ให้แก่บ้านเด็กอ่อน จำนวน 3 หลังที่อยู่ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10) และ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเยาวชนด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกับน้องๆ เด็กอ่อนอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปีที่ทางบ้านเด็กอ่อนให้การดูแลอยู่ด้วย

aphondaworathan