http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อโครงการ : Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon

รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม Canon Volunteer อาสาพานักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น พร้อมคณะครูจากโรงเรียนห่างไกลจำนวน 155 คนไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานี ภายใต้โครงการ “Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี

โครงการ “Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน” จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสด้านเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาภาครัฐขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งนี้มีการจัดนิทรรศการความรู้เชิงสร้างสรรค์ในแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ ซึ่งเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นให้แก่เด็กๆได้เป็นอย่างดี

โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่สนใจตอบรับเข้าร่วม“Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน” จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร จ.นครนายก โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง และโรงเรียนคชเวกวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแคนนอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดกิจกรรมทัศนศึกษา

โครงการ “Canon อาสาพาไปรู้เรื่องวิทย์ฯ นอกห้องเรียน” จึงนับเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แนวคิดการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่ “แคนนอน” ในฐานะแบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีอิมเมจจิ้งระดับโลกยังคงมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยต่อไป

aphondaworathan