http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ การบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ชื่อโครงการ : พีพี ไพร์ม - ไทยลักซ์ การบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ) นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

aphondaworathan