http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค : โครงการ “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ปลูก ลด ร้อน

ชื่อโครงการ : โครงการ “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ปลูก ลด ร้อน
ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เราคือ ผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ ”บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)เรามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค
เว็บไซต์ : https://bangkoklab.co.th

รายละเอียด :

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) อ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อม คือปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนได้ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับโรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา

aphondaworathan