http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
ล็อกซเล่ย์ มอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมชุดผลิตภัณฑ์จาก ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย

รายละเอียด :
สุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมชุดผลิตภัณฑ์จาก ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดคลองเตย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ล็อกซเล่ย์ โดยมี นันทน์ธชนม์ สังฆรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคลองเตยเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย.
aphondaworathan