http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

AGE - พัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง เรียนรู้การจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยใช้ถังหมักรักษ์โลก

ชื่อโครงการ : AGE - พัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง ส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองปลิง เรียนรู้การจัดการขยะให้เกิดประโยชน์ในชุมชน โดยใช้ถังหมักรักษ์โลก
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (ขนส่งทางน้ำ – ขนส่งทางบก – ท่าเรือ – คลังสินค้า ) แบบครบวงจร
เว็บไซต์ : www.agecoal.com

รายละเอียด :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองปลิง ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และจุดเรียนรู้จัดการขยะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองปลิง เพื่อสนับสนุนให้สตรีในตำบลมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรู้ในการจัดการขยะชุมชน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ตำบล

ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การสาธิต และฝึกปฏิบัติการทำ "ถังหมักรักษ์โลก" หรือ "GreenCone" ณ ชุมชนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
aphondaworathan