http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 1,500 ชุดให้นักเรียนในชุมชนบนดอยสูง

ชื่อโครงการ : แคนนอน มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 1,500 ชุดให้นักเรียนในชุมชนบนดอยสูง
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์สำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
เว็บไซต์ : th.canon

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอนและชุดเครื่องเขียน รวมถึงหนังสือสำหรับเด็ก ให้กับนักเรียน รวมถึงชุมชนในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียด :
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “มอบไออุ่น สู่น้องๆ บนดอยหนาว ปีที่ 2” ส่งต่อความอบอุ่นให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศไทย โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 200,000 บาท ในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวคุณภาพดีจำนวน 1,000 ผืน เสื้อกันหนาว จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยถุงเท้ากันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอนและชุดเครื่องเขียน รวมถึงหนังสือสำหรับเด็กซึ่งเหล่าพนักงานจิตอาสาแคนนอนร่วมสมทบเพิ่มเติม เพื่อมอบให้กับนักเรียน รวมถึงสมาชิกในชุมชนอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้กิจกรรม “มอบไออุ่น สู่น้องๆ บนดอยหนาว ปีที่ 2” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้หลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุ่งเน้น “การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อความสุขของพนักงานและสังคมไทย
aphondaworathan