http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บี. บราวน์ ปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดภาคเรียนลดเสี่ยงโควิด-19

ชื่อโครงการ : บี. บราวน์ ปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดภาคเรียนลดเสี่ยงโควิด-19
ชื่อองค์กร : บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ในฐานะบริษัทสาขาของบริษัทบี. บราวน์ เมลซุงเกน เอจี โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้กับตลาดในประเทศไทย พร้อมทั้งยังมีบริการให้สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาล ผู้ประกอบการทั่วไป และส่วนการให้บริการรักษาที่บ้าน
เว็บไซต์ : https://www.bbraun.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
บี. บราวน์ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ "ซอฟตา-เจล" ให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในประเทศไทย เพื่อปกป้องให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อ เสริมสร้างให้เยาวชนของชาติพร้อมส่งต่อการปกป้องให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด :
โดยตัวแทนจาก บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โดยมีคุณอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), ดร. เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) และ ดร. สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และตัวแทนฯ ร่วมรับมอบ การมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทั้งหมด 13,000 ขวดนี้ สานต่อวิสัยทัศน์ของบี. บราวน์ ที่จะร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “B. Braun for Children” เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนด้วย

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.facebook.com/bbraunth

 

aphondaworathan