http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โครงการ สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ : โครงการ สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อองค์กร : มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์
รูปแบบโดยย่อ :
มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจน ภายใต้โครงการ "ออกซิเจนเป็นความหวัง" ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายละเอียด :

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ โดยนางสุรีย์ วศินพิตรพิบูล ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และ ตัวแทน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักในโครงการ "ออกซิเจนเป็นความหวัง" ร่วมมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 23 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พญ.สุนันทา จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิและองค์รวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจต่อไป

aphondaworathan