http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ปันน้ำใจชาวสมุทรสาครพ้นวิกฤตโควิด 19

ชื่อโครงการ : บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ปันน้ำใจชาวสมุทรสาครพ้นวิกฤตโควิด 19
ชื่อองค์กร : บริษัท เอ็ม คอนกรีต จํากัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัท เอ็ม คอนกรีต จํากัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญในกลุ่มสายงาน อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จมาอย่างยาวนาน เรามุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบของกลุ่ม งานอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ และยังเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำของประเทศอีกด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ทําให้เรามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ : http://m-concrete.testua.xyz
รายละเอียด :
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครหลายพื้นที่ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

คุณสมศรี ลำเภาเลิศวิไล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ “เอ็ม คอนกรีต มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจคู่กับชุมชม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนที่กำลังทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรเพื่อต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า ไทยจะสามารถเอาชนะกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว
aphondaworathan