http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

แคนนอน ปันน้ำใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านปราสาท จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ : แคนนอน ปันน้ำใจให้น้อง
ชื่อองค์กร : บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร
 
รายละเอียด :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "แคนนอน ปันน้ำใจให้น้อง" ณ โรงเรียนบ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. สนับสนุนเครื่องปริ้นท์ เพื่อการเรียนการสอน
2. ปรับปรุงอ่างล้างมือให้พร้อมใช้งาน เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับน้องๆนักเรียน
3. From Waste to Kids เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์โดยประดิษฐ์เป็นกระเป๋า DIY
aphondaworathan