http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

สตาร์ปริ๊นท์ : ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE) สู้ภัย Covid 19

ชื่อโครงการ : ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE) สู้ภัย Covid 19
ชื่อองค์กร : บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : เป้นผู้นำด้านการผลิตสิ่งบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 25 ปี ด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ระบบ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
เว็บไซต์ : http://www.starprintth.com/

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับโครงการ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE) สู้ภัย Covid-19 ให้กับ รพ.บางเสาธง และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด :

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งช่วยเป็นกำลังสำคัญให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 กับโครงการ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE) สู้ภัย Covid-19 ให้กับ รพ.บางเสาธง และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2564 นายสยาม เศรษฐบุตร ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร พร้อมกับ นายสุพจน์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ และตัวแทนจากบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(PPE) ใหักับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และ โรงพยาบาลบางเสาธง โดยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จะรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเชื้อและยังไม่รุนแรงเข้ารับการรักษา ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะมาจากหลายพื้นที่ ส่วนโรงพยาบาลบางเสาธงจะรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่รุนแรง ต้องใส่อุปกรณ์ในการช่วยหายใจ สำหรับโครงการ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (PPE) สู้ภัย Covid-19 ให้กับ รพ.บางเสาธง และ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีอุปกรณ์ใช้อย่างมีมาตรฐารและเพียงพอ และนอกจากการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ภายในบริษัทฯก็ยังมีมาตรการในการป้องกันโควิด-19ให้กับพนักงานทุกท่านปฎิบัติตาม เพื่อลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ และเพื่อให้ปลอดภัยสำหรับตัวพนักงานและครอบครัวด้วย นอกจากนั้นยังมีโครงการช่วยเหลือพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัว โดยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้พนักงานทุกท่านเป็นประจำทุก 45 วัน / ส่วนพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ ทางบริษัทฯก็ให้หยุดงานทันทีเพื่อความปลอดภัยของแม่และลูกในครรภ์ โดยไม่เสียวันลาและได้รับค่าจ้างเต็ม 100% / นอกจากนั้นยังมีในส่วนของมาตรการที่บริษัทฯจัดให้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวด้วย เช่น WFH ลดคนทำงาน ไม่ลดเงินเดือน , ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทุก 3 วัน , ทานข้าวให้ปลอดภัยให้ทานคนเดียว , หากไม่สบายให้หยุดงาน ไม่หักเงินเดือน ไม่เสียเบี้ยขยัน , กลับบ้านปลอดภัย กลับมาทำงานได้

บริษัทฯให้ตรวจโควิดก่อนเข้างาน ค่าใช้จ่ายบริษัทฯรับผิดชอบทั้งหมด และอีกหลายมาตรการที่ทางบริษัท ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความกินดีอยู่ดีของพนักงาน เพื่อตอบแทนที่พนักงานได้เลือกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสตาร์ปริ๊นท์ #โรงพยาบาลบางเสาธง #โรงพยาบาลสนาม

aphondaworathan