http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

AGE มอบหน้ากาก KN95 ชุด PPE และน้ำดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ : AGE มอบหน้ากาก KN95 ชุด PPE และน้ำดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์กร : บริษัท เอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : ประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์ : www.agecoal.com

รายละเอียด :
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างครบวงวจร ส่งมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 600 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 80 ชุด และน้ำดื่มตรา "เอจีอี" ขนาด 350 มล. จำนวน 2,400 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) อำเภอนครหลวง รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ โครงการ เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19
aphondaworathan