http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ : เปิดประตูความงาม ปลุกพลังปันสังคม

ชื่อโครงการ : เปิดประตูความงาม ปลุกพลังปันสังคม
ชื่อองค์กร : บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : บริษัทเครื่องสำอางค์ นำเข้าและผลิตเพื่อจัดจำหน่ายภายในประเทศ
เว็บไซต์ : www.apabiotechscare.com

รูปแบบโดยย่อ :
กิจกรรมการเลี้ยงอาหารเย็นให้คุณตา - คุณยาย ณ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส สถานสงเคราะห์คนชรา จ. สมุทรปราการ พร้อมทั้งนำสิ่งของที่ทางบริษัทได้รับทราบว่าทางมูลนิธิต้องการเข้าไปให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยารักษาโรค เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์กันยุง ยากันยุง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ถุงขยะ เป็นต้น

รายละเอียด :

สืบเนื่องจากทางกรรมการผู้จัดการบริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด ได้เข้าไปสัมผัสความเป็นอยู่ของทางมูลนิธิ จึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานบริษัทฯ จะได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เนื่องจากเราเป็นบริษัทเครื่องสำอาง จึงเห็นว่าความสวยภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามกามเวลา ความสวยงามที่จิตใจนั้นจะเป็นสิ่งที่คงอยู่ไปตลอด มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่บริษัทเห็นความขาดและความต้องการของมูลนิธิ เพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนได้อย่างตรงจุด โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งของทางบริษัท ครบรอบ 3 ปี
aphondaworathan