http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

บี. บราวน์ ผลักดันแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมใส่ใจผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อโครงการ : บี. บราวน์ ผลักดันแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อมใส่ใจผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อองค์กร : B. Braun (Thailand) Ltd.
รูปแบบโดยย่อ :
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล โดยมีกิจกรรมหลักคือการปลูกปะการัง ปล่อยเต่าและฉลามคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ พร้อมทั้งช่วยทำความสะอาดคงความสวยงามของชายหาดโดยรอบ เพราะทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลก

aphondaworathan