http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

ล็อกซเล่ย์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ นักกีฬาวีลแชร์เทนนิส

ชื่อโครงการ : ล็อกซเล่ย์ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ นักกีฬาวีลแชร์เทนนิส
ชื่อองค์กร : บมจ.ล็อกซเล่ย์
เกี่ยวกับองค์กร : ดำเนินพันธกิจหลักในการผสมผสานการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคม
เว็บไซต์ : www.loxley.co.th

รูปแบบโดยย่อ :
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ล็อกซเล่ย์ มอบตาข่ายเทนนิสคุณภาพสูงให้แก่ นักกีฬาวีลแชร์เทนนิสสังกัด “โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่” เพื่อนำไปทดแทนของเดิมที่ชำรุด และใช้ฝึกซ้อมของนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสให้บรรลุถึงเป้าหมายในการแข่งขัน

รายละเอียด :
นายจรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ล็อกซเล่ย์ มอบตาข่ายเทนนิสคุณภาพสูงให้แก่ นักกีฬาวีลแชร์เทนนิสสังกัด “โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่” เพื่อนำไปทดแทนของเดิมที่ชำรุด และใช้ฝึกซ้อมของนักกีฬาวีลแชร์เทนนิสให้บรรลุถึงเป้าหมายในการแข่งขันต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีเมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ “โครงการล็อกซเล่ย์-เอเอสเอ็ม สปอร์ต ฮีโร่” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บมจ.ล็อกซเล่ย์ และ บจ.รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ ที่มุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการได้มีโอกาสสร้างฝันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยมี อาจารย์สุเมธ มุกดาพิทักษ์ เป็นผู้ดูแลนักกีฬาแบ่งตามชนิดกีฬาต่างๆ ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ ยกน้ำหนัก บอคเซีย กรีฑาทั้งประเภทลู่และลาน กีฬาลอนโบวล์ส กีฬาจักรยานคนพิการ และแฮนด์ไซคลิ่ง เป็นต้น

ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมา บมจ.ล็อกซเล่ย์ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563 ในงานวันคนพิการสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล ตอกย้ำภาพความมุ่งมั่นตั้งใจสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้เข้าถึงโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย
aphondaworathan