http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13 ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ : โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13 ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน
ชื่อองค์กร : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับองค์กร : โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ได้แก่ 1.บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2.บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal และพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น 3.บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซีเนส จำกัด การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลกที่เติบโตเร็ว ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ
เว็บไซต์ : www.ppprime.co.th

รายละเอียด :
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัด “โครงการ พีพี ไพร์ม (ไทยลักซ์)-แม่โจ้ สานฝันปันน้ำใจ ปี 13” ณ โรงเรียนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.เสาหิน จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563 โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.พีพี ไพร์ม และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รวมทั้ง ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ, คู่ค้า, ภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ

โดยโครงการฯ มีการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ทั้งอาคารสถานที่ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน ได้แก่ ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์กีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อฝึกซ้อมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนชุมชน รวมทั้งการส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ (กบ) ของทางบริษัทฯ เพื่อใช้ในโครงการเพาะพันธุ์กบเพื่ออาหารกลางวัน ที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญแก่เยาวชน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบทุนการศึกษา กว่า 130 ทุน มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และจัดเลี้ยงอาหาร โดยมีกลุ่มเยาวชน ประชาชนในชุมชนทุรกันดารพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 500 ราย เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน รองเท้า ผ้าห่ม และอื่นๆ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่เหลอ โรงเรียนบ้านโพซอ โรงเรียนสล่าเชียงตอง โรงเรียนบ้านวาทู จ.แม่ฮ่องสอน
aphondaworathan