http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

น้ำตาลสุรินทร์ สนับสนุนการเทปูนสำนักสงฆ์หนองละเบิกพัฒนา จ.สุรินทร์

ชื่อโครงการ : นำ้ตาลสุรินทร์ สนับสนุนการเทปูนสำนักสงฆ์
ชื่อองค์กร : บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : สร้างผลิตภัณฑ์จากอ้อย สู่มาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม และความมั่นคงขององค์กร
เว็บไซต์ : www.kisugargroup.com

รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด สนับสนุนการทำพื้นศาลาการเปรียญ ณ สำนักสงฆ์หนองละเบิกพัฒนา

รายละเอียด :

ผู้จัดการฝ่ายฯ และ พนักงานรัฐกิจสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ตัวแทนจากบริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด โดย คุณยงยุทธ เสถียรถิระกุล กรรมการผู้จัดการ ถวายปัจจัย และ ปูนซีเมนต์ สนับสนุนการทำพื้นศาลาการเปรียญ ซึ่งมีการปรับปรุงบูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่า ที่มีการชำรุด ไม่ทนต่อสายลมและแสงแดด ณ สำนักสงฆ์หนองละเบิกพัฒนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
aphondaworathan