http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

สยาม ยาชิโยะ ปันน้ำใจ พัฒนาชุมชน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

ชื่อโครงการ : สยาม ยาชิโยะ ปันน้ำใจ พัฒนาชุมชน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
ชื่อองค์กร : Siam Yachiyo .,LTD
เกี่ยวกับองค์กร : อุตสาหกรรมประเภท ยานยนต์
รูปแบบโดยย่อ :
บริษัท สยาม ยาชิโยะ ร่วมกับเขื่อนขุนด่านปราการชล พัฒนาทำความสะอาดคูคลองส่งน้ำ และการยิงหนังสติกปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่า รวมถึงการปรับสภาพน้ำในเขื่อนโดยการใช้จุลินทรีย์

รายละเอียด :
14 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม "ปันน้ำใจ พัฒนาชุมชน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ" ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล การพัฒนาปรับปรุงคูคลองส่งน้ำถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันและยังมีส่วนช่วยเหลือชุมชุนในการทำความสะอาด เพื่อการรับน้ำที่ภูกส่งมาจากเขื่อนการทำความสะอาดคูคลองถือเป็นการรับน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งกีดขวางในการรับน้ำ

อีกทั้งภายในกิจกรรม ยังมีการปลูกต้นไม้โดยการยิงหนังสติกเพื่อเป็นอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงการปรับสภาพน้ำโดยการใช้จุลินทรีย์(EM-BALL) เพื่อรักษาสมดุลของน้ำและความใสสะอาดของน้ำที่มากยิ่งขึ้น ในกิจกรรมนี้ระหว่างทางกลับยังได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการมอบเงินช่วยเหลืออาหารสัตว์ ในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ทั้งนี้สัตว์ป่าที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือได้รับมาจากการภูกทำร้าย การซื้อขายสัตว์ป่าผิดกฎหมาย
aphondaworathan