http://www.csrcom.com/
True ปลูกปัญญา
CSR เด่น

Cargill Care : ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ : Cargill Care : ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.นครราชสีมา
ชื่อองค์กร : คาร์กิลล์สยาม จำกัด
เกี่ยวกับองค์กร : ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
 
รูปแบบโดยย่อ :
คาร์กิลล์ และ คุณมานัส เอี่ยมนอก หจก.โนนไทยอาหารสัตว์ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บ. คาร์กิลล์ สยาม จำกัด และ คุณมานัส เอี่ยมนอก หจก.โนนไทยอาหารสัตว์ (ตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์) ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา

ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากน้ำท่วม เราคาร์กิลล์จึงลงพื้นที่ช่วยเหลือ ชาวบ้านผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่นี้ และได้ร่วมสนับสนุนข้าวของเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวบ้าน

----------------------------
คาร์กิลล์ เราสัญญาจะช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ตลอดไป
aphondaworathan